ANTAGONİZM (TDK)

Düşmanlık.

Antagonizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi G , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi M . Başı A sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞMAN Nedir?


1 . Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı: "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları: "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor."- A. Gündüz.
3 . Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?"- B. R. Eyuboğlu.
4 . sıfat Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
5 . mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse: "Ekmek düşmanı."- .
6 . mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse: "İçki düşmanı."- .

DÜŞMANLIK Nedir?


1 . Düşman olma durumu.
2 . Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm: "Bana karşı her tavrında bir düşmanlık seziyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A A G M N N O T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Antagonizm,

7 Harfli Kelimeler

Anatomi, Animato, Antimon, Magazin, Onanizm,

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Amazon, Amitoz, Anonim, Gazino, İnanma, Mangan, Mangiz, Manita, Mantin, Mintan, Mizana, Onanma, Tanzim, Taoizm, Tazmin,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Amigo, Azami, Azman, Gaita, İntan, Manat, Manga, Mango, Mania, Manti, Manto, Matiz, Mazot, Mitoz, Mizan, Monat, Namaz, Nizam, Notam, Onama, Otama, Otizm, Tango, Tanin, Tazim, Tonga, Tozan, Zaman, Zigon, Zigot,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amin, Amit, Anam, Anma, Anot, Atma, Atom, Azat, Azim, Azit, Azma, Azot, Gama, Gani, Gato, Gaza, Gazi, İman, İmza, İnam, İnan, İnat, İzam, İzan, Main, Mana, Mani, Mano, Mazi, Miat, Miza, Mont, Naat, Nato, Nazi, Niza, Nota, Onat, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ama, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, Aza, Gam, Gaz, Giz, İma, İta, Mai, Mat, Mit, Nam, Nan, Naz, Nim, Nom, Not, Oma, Ona, Tam, Tan, Tim, Tin, Tiz, Ton, Toz, Zam, Zan, Zat, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, At, Az, İm, İn, İt, İz, Mi, Om, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.