ANSİKLOPEDİK (TDK)


1 . Ansiklopedi ile ilgili.
2 . mecaz Her konuda biraz bilgi sahibi olan (kimse).

Ansiklopedik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANSİKLOPEDİ Nedir?

Belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitap, bilgilik.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

A D E K K L N O P S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Ansiklopedik,

11 Harfli Kelimeler

Ansiklopedi,

9 Harfli Kelimeler

Neoklasik,

8 Harfli Kelimeler

Dikenlik, İskandil, Kendilik, Kesinlik, Sadiklik, Sakinlik, Sendikal, Sineklik,

7 Harfli Kelimeler

Akdiken, Akpelin, Aksilik, Denklik, Dikenli, Dikensi, Ekinlik, Ekinoks, Eksikli, Epsilon, Eskalop, Eskilik, İneklik, Kaideli, Kalinis, Kalinos, Kalipso, Kesikli, Klakson, Lakonik, Lapseki, Laskine, Lepiska, Naiplik, Nasipli, Nikelsi, Oksalik, Pelikan, Sadelik, Sekilik, Selanik, Sendika, Silikon, Sipolin,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Akseki, Aksine, Aleksi, Aplike, Apseli, Asilik, Dasnik, Dikine, Diklik, Dinsel, Doksan, İadeli, İlinek, İndeks, İnikas, İpekli, Kaliko, Kandil, Kaolin, Kaside, Keskin, Kiklon, Kildan, Kilise, Kiplik, Klasik, Klinik, Kodein, Kodeks, Kokain, Ladini, Likide, Lisani, Nekais, Okside, Opalin, Peklik, Pendik, Pideli,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Aklen, Akson, Aleni, Anide, Apiko, Aplik, Aside, Aslen, Dakik, Dekan, Delik, Denli, Dikel, Diken, Dikse, Dilek, Dilsi, Dinek, Dinli, Dipli, Disko, Dolak, Dolap, Ekili, Eksik, Eksin, Elips, Eskil, İdeal, İlkin, İndis, İpeka, İplik, İsale, İskan, Kaide, Kapik, Kasko, Kelik,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Akik, Akil, Akis, Akli, Akne, Akse, Aksi, Apel, Apse, Asil, Asli, Dane, Dank, Dans, Deli, Delk, Deni, Denk, Depo, Dine, Dini, Dink, Disk, Done, Edik, Edip, Edna, Ekin, Ekip, Ekli, Ekol, Eksi, Elan, Elik, Enik, Enli, Epik,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ali, Alo, Alp, Ani, Asi, Ask, Dal, Dek, Dik, Dil, Din, Dip, Dok, Don, Eda, Edi, Eko, Ela, Elk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İsa, Kak, Kal, Kan, Kap, Kas, Kek, Kel, Kep, Kes, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, As, De, Do, Ek, El, En, Es, İl, İn, İp, İs, Ke, Ki, La, Le, Ne, Od, Ok, Ol, On, Pe, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.