ANSİKLOPEDİCİLİK (TDK)


1 . Ansiklopedicinin yaptığı iş.
2 . Değişik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama işi.

Ansiklopedicilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi C , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ , Başı A sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ANSİKLOPEDİ Nedir?

Belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitap, bilgilik.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

SİSTEMLİ Nedir?


1 . Düzenli.
2 . Belli ilkelere, kurallara uyan, dizgeli, sistematik.

TOPLAMA Nedir?


1 . Toplamak işi: "Yarışırcasına para toplamaya başladılar."- H. E. Adıvar.
2 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.
3 . sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş: "Toplama bilgisayar."- .
4 . Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A C D E K K L L N O P S İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedici,

12 Harfli Kelimeler

Ansiklopedik,

11 Harfli Kelimeler

Ansiklopedi, Kandilcilik,

10 Harfli Kelimeler

Dikencikli, Dilencilik, Disiplinli, Elipsoidal, Nasiplilik, Poliklinik, Sekincilik,

9 Harfli Kelimeler

Cinsellik, Delicilik, Dikicilik, Disipline, Ekincilik, Eskicilik, İkincilik, İlkecilik, Kalecilik, Kandillik, Kesicilik, Kocaelili, Neoklasik, Pidecilik, Sepicilik, Silicilik,

8 Harfli Kelimeler

Denlilik, Dikencik, Dikenlik, Dilcilik, Dincilik, Disiplin, Ekicilik, İkicilik, İskandil, Kandilci, Kandilli, Kaolinli, Kasideci, Kendilik, Kesinlik, Keskinci, Kilosikl, Kincilik, Kokainci, Polislik, Sadiklik, Sakinlik, Saleplik, Sendikal, Sidiklik, Siliklik, Sineklik,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Ailelik, Akdiken, Akpelin, Aksilik, Alkolik, Asillik, Canilik, Cinslik, Delikli, Delilik, Denklik, Dialkol, Dikenli, Dikensi, Dilenci, Ekinlik, Ekinoks, Ekolali, Eksikli, Ellinci, Enlilik, Epsilon, Eskalop, Eskilik, İkincil, İncelik, İneklik, İplicik, İpliksi, İskilip, Kaideci, Kaideli, Kalecik, Kalinis, Kalinos, Kalipso, Kasecik, Kesikli, Kilisli,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Adilik, Akseki, Aksine, Aleksi, Aplike, Apseli, Asilik, Celali, Cillop, Cinsel, Dasnik, Delici, Dikici, Dikili, Dikine, Diklik, Dilcik, Dillek, Dilsel, Dinsel, Doksan, Ekinci, Eskici, İadeli, İkilik, İkinci, İkindi, İlikli, İliksi, İlinek, İlkeci, İllaki, İndeks, İnikas, İpekli, İpince, İsilik, Kaleci, Kaliko,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Aklen, Akson, Aleni, Alkil, Alkol, Anide, Apiko, Aplik, Aside, Aslen, Calip, Canip, Celal, Celil, Cenap, Cidal, Cinai, Cinas, Cinli, Dakik, Dekan, Delik, Delil, Denli, Dicle, Dikel, Diken, Dikse, Dilci, Dilek, Dilli, Dilsi, Dince, Dinci, Dinek, Dinli, Dipli, Disko, Dolak,

4 Harfli Kelimeler

Acep, Acil, Adil, Adli, Aile, Akik, Akil, Akis, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alil, Apel, Apse, Asil, Asli, Cali, Cani, Cedi, Celi, Celp, Cenk, Cide, Cila, Cins, Cips, Dane, Dank, Dans, Deli, Delk, Deni, Denk, Depo, Dine, Dini, Dink, Disk, Done,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Adi, Aks, Ali, Alo, Alp, Ani, Asi, Ask, Can, Cep, Cin, Cip, Cop, Dal, Dek, Dik, Dil, Din, Dip, Dok, Don, Eda, Edi, Eko, Ela, Elk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İsa, Kak, Kal, Kan, Kap, Kas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, As, Ce, De, Do, Ek, El, En, Es, İl, İn, İp, İs, Ke, Ki, La, Le, Ne, Od, Ok, Ol, On, Pe, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.