ANOTLAMA (TDK)

Bir metal parçayı anot biçiminde alıp elektrolizle yüzeysel yükseltgeme.

Anotlama kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi O , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı A sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANOT Nedir?

Artı uç.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRO Nedir?

Elektrokardiyografi.

ELEKTROLİZ Nedir?

Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

YÜKSELTGEME Nedir?

Oksitleme.

YÜZEYSEL Nedir?


1 . Yüzey ile ilgili, sathi.
2 . mecaz Derine inmeyen, gelişigüzel, ayrıntılı olmayan, sathi.

A A A L M N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Notalama,

7 Harfli Kelimeler

Anlatma, Atlanma, Otalama, Otlanma, Tanlama,

6 Harfli Kelimeler

Anamal, Anlama, Ataman, Atanma, Atlama, Atomal, Atonal, Otlama,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Anlam, Atama, Manat, Manto, Matla, Monat, Notam, Onama, Otama, Talan, Tonla,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alma, Alto, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Anot, Atma, Atol, Atom, Lama, Lata, Lota, Mala, Malt, Mana, Mano, Mola, Mont, Naat, Nato, Nota, Olma, Olta, Onat, Onma, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Alt, Ama, Ana, Ant, Ata, Lam, Lan, Lot, Mal, Mat, Nal, Nam, Nom, Not, Oma, Ona, Tal, Tam, Tan, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, At, La, Ol, Om, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.