ANLAMSAL (TDK)

Anlamla ilgili, semantik.

Anlamsal kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı A sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SEMA Nedir?


1 - İşitme, duyma.
2 - Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgıların eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

SEMAN Nedir?


1 . Diş köklerini kaplayan sert madde.
2 . fizik Bir metalle temas durumunda ısıtılan ve yüksek sıcaklıkta ayrışarak taşıdığı elementlerden bir veya birçoğunu o metalin yüzeyine yayan madde.

SEMANTİK Nedir?


1 . Anlam bilimi.
2 . sıfat Anlam bilimsel.

A A A L L M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Anlamsal, Sallanma,

7 Harfli Kelimeler

Allanma, Nallama, Sallama,

6 Harfli Kelimeler

Allama, Anamal, Anlama,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Anlam, Aslan, Manas, Masal, Salam, Salma, Saman, Sanal, Sanma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Asal, Asla, Asma, Lala, Lama, Mala, Mana, Masa, Sala, Sana,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Asa, Lal, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sal, Sam, San,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.