ANLAMLANDIRMAK (TDK)


1 . Anlamını açıklamak.
2 . Anlam vermek, anlam kazandırmak.

Anlamlandırmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı A sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLAMA Nedir?

Açıklamak işi, izah: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.

AÇIKLAMAK Nedir?


1 . Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek, afişe etmek.
2 . Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek: "Bakan, bu konuda düşüncelerini açıkladı."- .
3 . Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
4 . Açıkça söylemek, ifşa etmek: "Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı."- T. Buğra.
5 . Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANDIRMA Nedir?

Kazandırmak işi.

KAZANDIRMAK Nedir?

Kazanmasını sağlamak.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A A A D I K L L M M N N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Anlamlandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandırma, Manalandırmak,

12 Harfli Kelimeler

Manalandırma, Mandallanmak,

11 Harfli Kelimeler

Damarlanmak, Kanlandırma, Mandallamak, Mandallanma,

10 Harfli Kelimeler

Ardaklanma, Damarlanma, Mandallama, Markalanma,

9 Harfli Kelimeler

Adaklanma, Adımlamak, Akıllanma, Alımlamak, Anlamamak, Araklanma, Aralanmak, Aranılmak, Arılanmak, Arkalanma, Dallanmak, Dırlanmak, Karalanma, Karamanlı, Karınlama, Kınalanma, Malaklama, Malalamak, Mallanmak, Markalama, Marnlamak, Mırlanmak, Nallanmak, Rakamlama,

8 Harfli Kelimeler

Adaklama, Adımlama, Adlanmak, Alakadar, Alalamak, Aldanmak, Aldırmak, Alımlama, Allanmak, Andırmak, Anıklama, Ankaralı, Araklama, Aralamak, Aralanma, Aranılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arkalama, Arlanmak, Dalanmak, Dalkıran, Dallamak, Dallanma, Damlalık, Damlamak, Daralmak, Darılmak, Dırlanma, Iralamak, Kadınana, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma, Kamalama, Kanadalı, Kanamalı, Kandırma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adlanma, Aklanma, Aklımda, Alakalı, Alalama, Alamana, Alarmak, Aldanma, Aldırma, Alınmak, Alkarna, Allamak, Allanma, Almanak, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamlı, Anmalık, Aralama, Aranmak, Ardılma, Arılama, Arınmak, Arlanma, Dalamak, Dalaman, Dalanma, Dallama, Damaklı, Damarlı, Damlama, Daralma, Darılma, Iralama,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Akdarı, Aklama, Alarma, Alınma, Allama, Amalık, Amanın, Analık, Anamal, Anılma, Anında, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armada, Armalı, Dalama, Dalmak, Damalı, Darlık, Iklama, Iramak, Kadran, Kamalı, Kamara, Kanama, Kanara, Karalı, Karama, Karıma,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Dalak, Dalan, Dallı, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Drama, Irama, Irmak, Kadar,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı, Dram, Irak, Kadı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nan, Nar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.