ANLAMBİLİMSEL (TDK)

Anlambilim bakımından, anlambilimle ilgili, °semantik.

Anlambilimsel kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı A sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMBİLİM Nedir?

Sözcük, söz öbeği ve tümceyi anlam yönünden ele alarak inceleyen dilbilim dalı, °semantik.

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

A A B E L L L M M N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alabilme, Albenili, Anabilme, Asabilme, Bilimsel, İblisane,

7 Harfli Kelimeler

Alimane, Amabile, Ansambl, Asamble, Asimile, Besinli, Bilinme, Binilme, Minimal, Salimen, Salname, Silinme,

6 Harfli Kelimeler

Albeni, Allame, Ambale, Amblem, Balans, Balina, Balsam, Besili, Biaman, Bienal, Bismil, Elaman, İnilme, İnmeli, İslami, Laleli, Lamise, Lisani, Liseli, Maaile, Manisa, Melami, Melisa, Mesail, Mineli, Misina, Samani, Samimi, Sinema,

5 Harfli Kelimeler

Abani, Aleni, Allem, Alman, Anemi, Anime, Anlam, Asabi, Aslan, Aslen, Banal, Banma, Basen, Basil, Basma, Belli, Benli, Besin, Besni, Bilim, Bilme, Binme, Elmas, Email, Emsal, İblis, İmale, İmame, İsale, İslam, İslim, İsmen, Lamba, Lamel, Lanse, Lemis, Libas, Liman, Lisan, Maile,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abla, Abli, Aile, Alan, Alem, Alil, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Amma, Amme, Anal, Anam, Anma, Asal, Asil, Asla, Asli, Asma, Bala, Bale, Bana, Bani, Beis, Bela, Beli, Besi, Bile, Bili, Bina, Bini, Elan, Elim, Elli,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Asa, Asi, Bal, Ban, Bas, Bel, Ben, Bin, Ela, İla, İle, İma, İni, İsa, Lal, Lam, Lan, Leb, Lim, Mai, Mal, Mas, Men, Mil, Mim, Mis, Nal, Nam, Nas, Nem, Nim, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, As, Be, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.