ANLAŞILMAZ (TDK)

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak: "Eve gelip de onu görünce anlaşılmaz bir üzüntü içinde kaldı."- M. Ş. Esendal.

Anlaşılmaz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Z . Başı A sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAŞILMA Nedir?

Anlaşılmak işi.

ANLAŞILMAZ Nedir?

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak: "Eve gelip de onu görünce anlaşılmaz bir üzüntü içinde kaldı."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

MUĞLAK Nedir?

Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A A I L L M N Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Anlaşılmaz,

9 Harfli Kelimeler

Anlaşılma, Anlaşmalı,

8 Harfli Kelimeler

Anılaşma, Aşılanma, Nazlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Allanma, Allaşma, Almaşlı, Anlamlı, Anlaşma, Aşamalı, Aşılama, Aşınmaz, Nallama, Zamanla, Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alınma, Alışma, Allama, Anamal, Anılma, Anlama, Aşılma, Aşınma, Azalış, Azalma, Azışma, Maaşlı, Manalı, Maşala, Maşalı, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Alman, Almaş, Analı, Anlam, Aşama, Azman, Lazım, Malaz, Namaz, Namlı, Nazal, Nazım, Nazlı, Şaman, Şanlı, Zaman, Zamlı, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alaz, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anız, Anma, Aşım, Aşma, Azış, Azma, Lala, Lama, Laza, Maaş, Mala, Mana, Maşa, Mazı, Naaş, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aza, Azı, Lal, Lam, Lan, Laz, Mal, Maş, Nal, Nam, Naz, Şal, Şan, Şaz, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Aş, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.