ANLIKÇILIK (TDK)

Duyu ve irade karşısında anlığın üstünlüğünü ileri süren öğreti, zihniye, entelektüalizm.

Anlıkçılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

ENTEL Nedir?


1 . Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış (kimse).
2 . isim, mecaz Sahte aydın: "Gençlerin bazıları entellerle birlikte olmaktan gurur duyduklarını söylüyorlar."- T. Uyar.

ENTELEKT Nedir?

Anlık.

ENTELEKTÜALİZM Nedir?

Anlıkçılık.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

ZİHNİYE Nedir?

Anlıkçılık.

A I I I K K L L N Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Anlıkçılık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Çakıllık, Kalınlık, Kanlılık, Kılçıklı, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alınlık, Anıklık, Anlıkçı, Çakıllı, Çalılık, Ilıkçıl, Ilıklık, Kaçınık, Kılıçlı, Kılıklı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alçılı, Anılık, Çakılı, Çalılı, Çıkkın, Çınlak, Ilıkça, Kaçkın, Kaçlık, Kakınç, Kalçın, Kılçık, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Allık, Anlık, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çanlı, Çıkak, Çıkan, Çıkık, Çıkın, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kılıç, Kılık, Kıllı, Kınık, Kınlı, Laçın, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Allı, Anık, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Kaçı, Kanı, Kına, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Anı, Çak, Çal, Çan, Çın, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kıç, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.