ANKİLOZ (TDK)

Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması.

Ankiloz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi Z . Başı A sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

İŞLEME Nedir?


1 - İşlemek eylemi.
2 - İnce ve süslü el işi, °nakış.
3 - Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme.
4 - İnce ve süslü işlenmiş.
5 - Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KAYNAŞMA Nedir?


1 . Kaynaşmak işi: "Atmosfer karşılıklı anlayış ve kaynaşma atmosferi idi."- H. Taner.
2 . Kalabalığın çok olduğu bir yerde kıpırdanma, hareketlilik.
3 . Huzursuzluk: "Meclisteki kaynaşmalar yatıştı ve normal bir durum sağlanabildi mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

OYNAK Nedir?


1 . Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli: "Boğaz'ın oynak ve çırpıntılı sularına açıldı mı korkuya benzer bir ürperti geçirilir."- S. Ayverdi.
2 . Hareket, canlılık veren: "Zeybek oynak bir müziktir."- .
3 . Değişken, kararsız: "Altın fiyatları oynak."- .
4 . Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız): "Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu."- R. N. Güntekin.
5 . anatomi Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem): "Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik..."- P. Safa.

OYNAR Nedir?

Hareket edebilen.

A K L N O Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ankiloz,

6 Harfli Kelimeler

Kaolin,

5 Harfli Kelimeler

Azoik, İnzal, Kolan, Kolza, Kozan, Lakin, Lakoz, Nakil, Nakli, Nazik, Nazil,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Azil, Azol, İkaz, İkna, İkon, İlan, İnak, İnal, İzan, Kail, Kain, Kani, Kano, Kilo, Klan, Klon, Kola, Koli, Koni, Koza, Laik, Lain, Lika, Link, Nail, Nazi, Niza, Ozan, Zail, Zina, Zoka, Zona, Zonk,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Alo, Ani, İka, İla, İlk, Kal, Kan, Kaz, Kil, Kin, Kol, Koz, Lak, Lan, Laz, Lok, Nal, Naz, Ona, Zan, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Az, İl, İn, İz, Ki, La, Ok, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.