ANKETÇİLİK (TDK)

Anketçi olma durumu, soruşturmacılık, anketörlük.

Anketçilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANKET Nedir?

Soruşturma, sormaca.

ANKETÇİ Nedir?

Anket yapan kimse, soruşturmacı, anketör.

ANKETÖR Nedir?

Anketçi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUŞTURMA Nedir?


1 . Soruşturmak işi.
2 . Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat: "Bir başkasını gönderir, soruşturmayı daha da derinleştirirlerdi."- E. Bener.
3 . Anket.

SORUŞTURMACI Nedir?

Anketçi.

SORUŞTURMACILIK Nedir?

Anketçilik.

A E K K L N T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Anketçilik,

9 Harfli Kelimeler

Kentçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çentikli, Çetinlik, Etkinlik, İçtenlik, Tekçilik, Teknikçi,

7 Harfli Kelimeler

Anketçi, Atiklik, Çekinik, Çekinti, Çilenti, Ekinlik, Ektilik, İneklik, İntikal, Keçilik, Kinetik, Nitelik, Takkeli, Telakki,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Çeltik, Çentik, Ekinti, Etkili, İkitek, İletki, İlinek, İlkten, İnekçi, İnikat, İtalik, İtikal, Kalite, Kelkit, Kental, Kentçi, Kentli, Klikçi, Klinik, Netlik, Taneli, Tekila, Teklik, Teknik, Telaki, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Anket, Antik, Çekik, Çelik, Çetin, Çilek, Çinli, Çiten, Ekili, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, İçkin, İçlik, İçten, İlenç, İleti, İlkin, İntaç, İntak, İtila, İtina, İtlik, Katil, Kelik, Ketal, Kikla, Kilit, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Laçin, Lakin, Lanet, Latin,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akçe, Akik, Akil, Akit, Akli, Akne, Alet, Atel, Atik, Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çita, Çiti, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İane, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İkna,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Çak, Çal, Çan, Çat, Çek, Çil, Çit, Ela, Elk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İnç, İni, İta, İti, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kat, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, At, Çe, Ek, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.