ANJİYOKARDİYOGRAM (TDK)

Anjiyokardiyografiyle elde edilen bir dizi kalp görüntüsü.

Anjiyokardiyogram kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi J , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi O , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Y , onüçüncü harfi O , ondördüncü harfi G , onbeşinci harfi R , Başı A sonu M olan 17 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANJİYO Nedir?

Anjiyografi.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

KALP Nedir?


1 - Yürek.
2 - Yürek sayrılığı.
3 - Sevgi, gönül.
4 - Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
5 - Duygu, °his.

A A A D G J K M N O O R R Y Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kardiyogram,

10 Harfli Kelimeler

Radyokimya,

9 Harfli Kelimeler

Akordiyon, Diyakroni, Radyogram,

8 Harfli Kelimeler

Agronomi, Armonika, Dayanmak, Diyagram, Dragoman, Gardiyan, Jandarma, Margarin, Yaranmak,

7 Harfli Kelimeler

Adanmak, Akronim, Amonyak, Anagram, Angarya, Aranmak, Armador, Armonik, Dayamak, Dayanak, Dayanma, Dinamik, Donamak, Kanarya, Karaman, Kararma, Kaygana, Kaynama, Kimyoni, Kodaman, Komando, Komodin, Koridor, Maganda, Makarna, Manidar, Minorka, Monoray, Onarmak, Organik, Oynamak, Riyakar, Yadigar, Yakarma, Yaradan, Yaramak, Yaranma, Yaygara,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Adanma, Ajanda, Angora, Anjiyo, Ankara, Anorak, Aramak, Aranma, Armada, Armoni, Arnika, Dayama, Dinamo, Domino, Donama, Donmak, Doymak, Dragon, Garami, Gramaj, Grandi, İronik, İyonik, Jargon, Kadiri, Kadraj, Kadran, Kamara, Kamyon, Kanama, Kanara, Karaim, Karama, Karaya, Kargir, Karina, Kaygan, Kaynar, Kayran,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adana, Agami, Agora, Akman, Akran, Amigo, Anmak, Araka, Arama, Arami, Ardak, Argon, Ariya, Aroma, Aymak, Ayran, Ayyar, Daima, Damak, Damar, Damga, Dayak, Digor, Dikim, Dinar, Dingi, Dingo, Dirim, Diyar, Dogma, Donam, Donma, Donra, Doyma, Drama, Gadir, Garaj, Gayda, Gayri,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Ajan, Akar, Akim, Akma, Akor, Aman, Amin, Amir, Amor, Anam, Anka, Anma, Arak, Arda, Argo, Arka, Arma, Arya, Ayak, Ayan, Ayar, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Daim, Dair, Dama, Dana, Dang, Dank, Dara, Dimi, Dini, Dink, Diri, Diya,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Aya, Ayn, Dam, Dar, Dik, Din, Dok, Don, Gak, Gam, Gar, Gri, İka, İki, İma, İni, İri, İyi, Jak, Jig, Kam, Kan, Kar, Kay, Kim, Kin, Kir, Kod, Kom, Kor, Koy,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, Ay, Do, İm, İn, Ki, Mi, Od, Ok, Om, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.