ANJİYOKARDİOGRAFİ (TDK)

Kalp boşluklarının ve kalp tabanındaki büyük damarlarının, x ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra çekilen radyografisi (röntgeni).

Anjiyokardiografi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi J , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi O , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi O , onüçüncü harfi G , ondördüncü harfi R , onbeşinci harfi A , Başı A sonu İ olan 17 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOŞLUK Nedir?


1 . Oyuk, çukur, kapanmamış yer.
2 . Kesinti, kopukluk.
3 . Boş geçen süre: "Bu boşluktan sıkılıyorum."- .
4 . Eksiklik, yoksunluk duygusu: "Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu."- S. F. Abasıyanık.
5 . mecaz Yetersizlik: "O günden bugüne olanları hatırladıkça insan ister istemez bu türlü çabaların hiçliğini, boşluğunu düşünmek zorunda kalıyor."- R. H. Karay.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DAMA Nedir?

Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy.

DAMAR Nedir?


1 . Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: "Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu."- P. Safa.
2 . Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
3 . Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: "Zengin bir altın damarı."- .
4 . mecaz Soy, yaradılış.
5 . mecaz Huy, mizaç: "Cimrilik damarı. Şairlik damarı."- .
6 . bitki bilimi İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
7 . hayvan bilimi Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

KALP Nedir?


1 - Yürek.
2 - Yürek sayrılığı.
3 - Sevgi, gönül.
4 - Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
5 - Duygu, °his.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

RADYOGRAFİ Nedir?


1 . X ışınlarından yararlanılarak resim çekme: "Radyografi birçok hastalıkların teşhisine yardım eder."- .
2 . Bu teknikle alınan fotoğraf: "Ağzımın radyografisini, kalıbını alıp Paris'e gönderdiler."- S. F. Abasıyanık.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

ŞIRINGA Nedir?


1 . Havayı, sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet.
2 . tıp (***) İğne.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAN Nedir?


1 . Ayağın alt yüzü, aya.
2 . Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.
3 . Ayakkabının alt bölümü.
4 . Kaide.
5 . Bir şeyin en alt bölümü.
6 . Değerlendirmede en alt derece.
7 . Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle: "Partinin tabanının istekleri doğrultusunda..."- .
8 . Temel.
9 . coğrafya Bir ırmağın en derin olan orta yeri.
10 . denizcilik Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. 1
1 . matematik Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide: "Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı."- . 1
2 . matematik Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı. 1
3 . halk ağzında Tarlanın düz ve verimli kesimi. 1
4 . eskimiş Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir.

A A A D F G J K N O O R R Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kardiyografi,

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Kardiyograf,

10 Harfli Kelimeler

Gayriiradi, İkonografi, Radyofonik, Radyografi,

9 Harfli Kelimeler

Akordiyon, Diyakroni, Kronograf, Orografya, Radyofoni,

8 Harfli Kelimeler

Gardiyan,

7 Harfli Kelimeler

Angarya, Dayanak, Diyafon, Giyinik, İndifai, İnfirak, Kafadan, Kafadar, Kanarya, Kaygana, Koridor, Organik, Rafadan, Rafinaj, Riyakar, Yadigar, Yaradan,

6 Harfli Kelimeler

Afakan, Afrika, Agrafi, Ajanda, Anafor, Angora, Anjiyo, Ankara, Anorak, Arnika, Difana, Dragon, Fangri, Farika, Firari, Fiyaka, Fiyonk, Grafik, Grandi, İkindi, İndifa, İronik, İyonik, Jargon, Kadiri, Kadraj, Kadran, Kanara, Karafa, Karaya, Kargir, Karina, Kaygan, Kaynar, Kayran, Kindar, Kofana, Kondor, Konfor, Kordon,

5 Harfli Kelimeler

Adana, Afaki, Afgan, Afoni, Afyon, Agora, Agraf, Akran, Araka, Ardak, Argon, Ariya, Ayran, Dayak, Digor, Dinar, Dingi, Dingo, Diyar, Donra, Fakir, Fanya, Farad, Fayda, Fidan, Figan, Fikir, Firak, Firar, Firik, Fodra, Fonda, Frank, Frigo, Gadir, Garaj, Gayda, Gayri, Gidon, Giray,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Aday, Afak, Ajan, Akar, Akor, Anif, Anka, Araf, Arak, Arda, Argo, Arif, Arka, Arya, Ayak, Ayan, Ayar, Ayin, Ayna, Ayni, Dair, Dana, Dang, Dank, Dara, Dini, Dink, Diri, Diya, Drog, Faik, Fakr, Fani, Fark, Fink, Fino, Fora, Foya, Frak,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Afi, Aka, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Aya, Ayn, Dar, Dik, Din, Dok, Don, Fak, Fan, Far, Fay, Fin, Fok, Fon, Gaf, Gak, Gar, Gri, İfa, İka, İki, İni, İri, İyi, Jak, Jig, Kan, Kar, Kay, Kin, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, An, Ar, Ay, Do, Fa, İn, Ki, Od, Of, Ok, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.