ANGLİKANİZM (TDK)

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu.

Anglikanizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi G , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi M . Başı A sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNANÇ Nedir?


1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***) Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İNGİLİZ Nedir?

İngiltere halkından olan kimse.

KİLİSE Nedir?


1 . Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
3 . Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

A A G K L M N N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Anglikanizm,

8 Harfli Kelimeler

Alinazik, Anglikan, Kilizman,

7 Harfli Kelimeler

Gazilik, İnanmak, Kalamin, Magazin,

6 Harfli Kelimeler

Amilaz, Analiz, Anilin, Azimli, İnanma, Kangal, Kinizm, Lignin, Limaki, Makina, Maliki, Mangal, Mangan, Mangiz, Manika, Mazgal, Mikail, Mizana, Nizami,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Aklan, Akman, Akmaz, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Anzak, Azami, Azmak, Azman, Galiz, Gazal, Gazla, Gizil, Gizli, İklim, İkmal, İlkin, İlmik, İlzam, İmkan, İmlik, İngin, İnzal, İznik, Kalan, Kalma, Kaman, Kamga, Kamil, Kanal, Kanma, Kazan, Kazma, Kilim, Kiliz,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akli, Akma, Alan, Alaz, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Anal, Anam, Anka, Anma, Azil, Azim, Azma, Gala, Gali, Gama, Gani, Gaza, Gazi, İkaz, İkiz, İkna, İlam, İlan, İlga, İlgi, İlik, İlim, İmal, İman, İmla, İmza, İnak, İnal,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alg, Ali, Ama, Ana, Ani, Aza, Gak, Gam, Gaz, Giz, İka, İki, İla, İlk, İma, İni, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kil, Kim, Kin, Lak, Lam, Lan, Laz, Lig, Lim, Mai, Mal, Mil, Nal, Nam, Nan, Naz, Nim, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Az, İl, İm, İn, İz, Ki, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.