ANGLİKAN (TDK)

İngiliz kilisesine bağlı olan kimse.

Anglikan kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi G , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı A sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

İNGİLİZ Nedir?

İngiltere halkından olan kimse.

KİLİSE Nedir?


1 . Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
3 . Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A G K L N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Anglikan,

6 Harfli Kelimeler

Kangal,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Alkan, Anlak, Kalan, Kanal, Lakin, Nakil, Nakli, Nalan, Nanik,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Alan, Anal, Anka, Gala, Gali, Gani, İkna, İlan, İlga, İnak, İnal, İnan, Kail, Kain, Kala, Kana, Kani, Klan, Laik, Lain, Laka, Liga, Lika, Link, Nail,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alg, Ali, Ana, Ani, Gak, İka, İla, İlk, Kal, Kan, Kil, Kin, Lak, Lan, Lig, Nal, Nan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, İl, İn, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.