ANEVRİZMA (TDK)

Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği.

Anevrizma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi E , dördüncü harfi V , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı A sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATARDAMAR Nedir?

Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan, arter.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GEVŞEME Nedir?


1 . Gevşemek işi, relaks.
2 . mecaz İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması: "Vicdan hürriyetine değil, ahlak gevşemesine şahit oluyoruz."- H. C. Yalçın.
3 . biyoloji Kalbin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi.
4 . ekonomi Para piyasasında değer yitimi: "Uluslararası piyasalarda doların gevşemesi iç piyasalara yansıdı."- .
5 . ruh bilimi Gerilen kasların veya öfke, kaygı, korku vb. coşkularla artan ruhsal gerilimin normal duruma gelmesi.
6 . spor Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi, gerilme karşıtı.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ŞİŞKİN Nedir?


1 . Şişmiş, şişirilmiş: "Ayağa kalktı, arka ayaklarını geriye itip şişkin adaleleri çekerek ... gerdi."- P. Safa.
2 . Kabarık, şiş.

A A E M N R V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Anevrizma,

7 Harfli Kelimeler

Amirane, Manevra,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Arzani, Manevi, Marazi, Marina, Mavera, Mavzer, Minare, Mizana, Nazari, Nazire, Revani, Virane, Virman, Zamane,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Arami, Arazi, Arena, Ariza, Avare, Avize, Azami, Azeri, Azman, Emraz, Enzim, Ermin, Erzin, Evrim, Ezani, İmren, Manav, Mania, Maraz, Mariz, Mavna, Mavra, Mevzi, Mezar, Mezra, Mirza, Mizan, Namaz, Nazar, Nazir, Nevir, Nezir, Nizam, Ranza, Remiz, Revan, Varan, Varma,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amin, Amir, Anam, Anma, Araz, Arma, Avam, Avar, Avaz, Azar, Azim, Azma, Eman, Emin, Emir, Enam, Enir, Enva, Erim, Erin, Evin, Ezan, İane, İare, İman, İmar, İmza, İnam, İnme, İvaz, İvme, İzam, İzan, Main, Mana, Mani, Marn, Mavi, Mazi,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Arz, Aza, Eza, İma, Mai, Men, Mir, Nam, Nar, Naz, Nem, Nev, Nim, Ram, Van, Var, Vaz, Zam, Zan, Zar, Zem, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Av, Az, Em, En, Er, Ev, İm, İn, İz, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.