ANEKDOT (TDK)

Hikâyecik: "O, şimdi kulaktan kulağa aktarılan anekdotları, nefis ve veciz esprileri ile anılageliyor."- H. Taner.

Anekdot kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi D , altıncı harfi O , yedinci harfi T . Başı A sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTAR Nedir?


1 . Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.
2 . İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

ANEKDOT Nedir?

Hikâyecik: "O, şimdi kulaktan kulağa aktarılan anekdotları, nefis ve veciz esprileri ile anılageliyor."- H. Taner.

ESPRİ Nedir?


1 . İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte: "İnceliği bu özelliğine de sindiği için esprileri hiçbir zaman harcayıcı olmazdı."- H. Taner.
2 . edebiyat Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, nükte: "Romanın esprisi."- .

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

KULAK Nedir?


1 . Başın her iki yanında bulunan işitme organı: "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın.
2 . anatomi Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü: "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar.
3 . Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri.
4 . müzik Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu.
5 . Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça.
6 . coğrafya Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri.
7 . mecaz Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.

NEFİS Nedir?


1 . Öz varlık, kişilik: "Çoğunu kendi nefsini kurtarmak için öldürmüştü."- Ö. Seyfettin.
2 . İnsanın yeme içme vb. gereksinimlerinin bütünü.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VECİZ Nedir?

Kısa ve etkili (söz): "Bu bahsi çok veciz ve çok hazin bir ifadeyle anlatan..."- Y. K. Beyatlı.

A D E K N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Anekdot,

6 Harfli Kelimeler

Dekont,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Anket, Dekan, Kanto, Keton, Kotan, Nokta, Oktan,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Akne, Anot, Dane, Dank, Denk, Done, Edat, Edna, Kano, Kant, Kent, Kont, Kota, Nato, Nota, Odak, Onat, Tane, Tank, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Ate, Dek, Dok, Don, Eda, Eko, Kan, Kat, Ket, Kod, Kot, Net, Not, Oda, Ona, Tak, Tan, Tek, Ten, Tok, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, At, De, Do, Ek, En, Et, Ke, Ne, Od, Ok, On, Ot, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.