ANDAVALLI (TDK)

Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval: "Ulan andavallı, dolap beygiri misin?"- H. R. Gürpınar.

Andavallı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı A sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHMAK Nedir?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

ANDAVALLI Nedir?

Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval: "Ulan andavallı, dolap beygiri misin?"- H. R. Gürpınar.

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKSİZ Nedir?


1 . Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar.
2 . zarf Beceri göstermeden: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

BEYGİR Nedir?


1 . At.
2 . Sadece yük taşımakta veya araba çekmekte kullanılan at.
3 . spor Atlama beygiri.

DOLAP Nedir?


1 . Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya: "Hemen aynalı dolabını açtı, en iyi çarşafını çıkararak acele giyinmeye başladı."- P. Safa.
2 . Dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzen: "Kuyu dolabı."- .
3 . Dönme dolap.
4 . İstanbul bedesteninde dükkân: "Bedestende iki dolap tutuyor."- .
5 . tiyatro Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor.
6 . mecaz Düzen: "Çevrilen dolabı sezdi."- .

GÖRGÜSÜZ Nedir?

Görgüsü olmayan: "Mağazalar, görgüsüz yeni zenginlerin zevklerine uygun, yemek odası takımları ile doldurmuşlardır vitrinlerini."- N. Cumalı.

ŞAŞKI Nedir?

Şaşma, şaşakalma.

ŞAŞKIN Nedir?


1 . Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş.
2 . Akılsız, sersem, budala.

A A A D I L L N V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Andavallı,

7 Harfli Kelimeler

Adanalı, Andaval,

6 Harfli Kelimeler

Davalı, Vandal,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adana, Adına, Analı, Dalan, Dallı, Vanlı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Alan, Aldı, Alın, Allı, Anal, Aval, Dana, Dava, Lala, Lava, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ana, Anı, Dal, Dav, Lal, Lan, Lav, Nal, Van, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.