ANDANTİNO (TDK)

Andanteden daha canlı, daha hızlı bir biçimde (çalınmak).

Andantino kelimesi baş harfi A son harfi O olan bir kelime. Başında A sonunda O olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi O . Başı A sonu O olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANDANTE Nedir?

Adacyo ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde (çalınmak).

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

HIZLI Nedir?


1 . Çabuk, seri, süratli: "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Güç kullanarak, şiddetle: "Hızlı vurmak."- .
3 . zarf Çabuk çabuk: "Hızlı konuşmak."- .
4 . mecaz Uçarı, çapkın, hovarda: "Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum."- H. Taner.

A A D N N N O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Andantino,

6 Harfli Kelimeler

Tannan,

5 Harfli Kelimeler

Aidat, İntan, Nadan, Ondan, Tanin,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Dana, Data, İnan, İnat, Naat, Nato, Nida, Nota, Onat,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, Din, Don, İta, Nan, Not, Oda, Ona, Tan, Tin, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, At, Do, İn, İt, Od, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.