ANDAÇ (TDK)


1 . Ajanda.
2 . Anı, yadigâr: "Alabalıkları dağ köylüleri ırmaktan tutar getirirlerdi. Yanında andaç diye bir kâse dolusu dağ çileği yahut badem sunarlardı."- A. Kutlu.

Andaç kelimesi baş harfi A son harfi Ç olan bir kelime. Başında A sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ç . Başı A sonu Ç olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AJAN Nedir?


1 . Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt.
2 . Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

AJANDA Nedir?

Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, andaç.

ANDAÇ Nedir?


1 . Ajanda.
2 . Anı, yadigâr: "Alabalıkları dağ köylüleri ırmaktan tutar getirirlerdi. Yanında andaç diye bir kâse dolusu dağ çileği yahut badem sunarlardı."- A. Kutlu.

BADEM Nedir?


1 . Badem ağacı.
2 . Bu ağacın yaş veya kuru yenilen yemişi.

ÇİLE Nedir?


1 . Zahmet, sıkıntı: "Dargınlık insanların bütün ömrünü dolduran bir çile, bir ezadır."- R. H. Karay.
2 . din b. (***) Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DOLUSU Nedir?

Dolduracak kadar: "Yemeğe iki kepçe dolusu yağ konuldu."- .

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

IRMAK Nedir?

Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir: "Sakarya sanki adı duyulmadık hatta adı konmadık bir ırmaktı."- T. Buğra.

KÖYLÜ Nedir?


1 . Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan: "Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun / Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini."- Ö. B. Uşaklı.
2 . isim Köydeş: "Hasan benim köylümdür."- .
3 . isim Köy halkı: "Köylüleri, özellikle onları çok iyi tanıyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Kaba, anlayışsız: "Otomobilin içinden köylü kılıklı, tıknaz bir adam çıktı."- H. Taner.

KUTLU Nedir?

Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, °mübarek.

SUNA Nedir?


1 . Erkek ördek: "Uzatır boynunu arar eşini / Bir tek suna gördüm göl kenarında."- Karacaoğlan.
2 . halk ağzında Göl ördeği.

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

YAHUT Nedir?


1 . Veya, ya da: "Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

A A D N Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Andaç,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Anaç, Dana,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ana, Çan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.