ANAYASAL (TDK)

Anayasa ile ilgili.

Anayasal kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı A sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

A A A A L N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Anayasal,

7 Harfli Kelimeler

Anayasa,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alyans,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Aslan, Salya, Sanal, Yalan, Yanal, Yasal,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Anal, Asal, Asla, Asya, Ayal, Ayan, Ayla, Ayna, Sala, Sana, Saya, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ana, Asa, Aya, Ayn, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Say, Yal, Yan, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.