ANAYASACI (TDK)


1 . Anayasayı savunan, anayasadan yana olan (kimse).
2 . isim Anayasa dersi veren öğretim üyesi.

Anayasacı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı A sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

DERS Nedir?


1 . Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi: "Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre: "Dersin bitmesine beş dakika var."- .
3 . Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi: "Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu."- N. Cumalı.
4 . mecaz Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret: "En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz?"- H. Taner.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖĞRETİM Nedir?


1 . Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim: "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım."- F. R. Atay.
2 . Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A A A C I N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Anayasacı,

7 Harfli Kelimeler

Anayasa, Yansıca,

6 Harfli Kelimeler

Aynacı, Sayacı, Sayıca,

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Sancı, Sayın, Yancı, Yansı,

4 Harfli Kelimeler

Anca, Asya, Ayan, Ayın, Ayna, Aynı, Cana, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Can, Cıs, Nas, Sac, San, Say, Yan, Yas,

2 Harfli Kelimeler

An, As, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.