ANAMALCILIK (TDK)

Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm.

Anamalcılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAMAL Nedir?


1 . Sermaye.
2 . Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların bütünü, sermaye.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

KAPİTAL Nedir?

Anamal, başmal, sermaye.

KAPİTALİZM Nedir?

Anamalcılık.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

A A A C I I K L L M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Anamalcılık,

10 Harfli Kelimeler

Almancılık,

9 Harfli Kelimeler

Acılanmak, Acınılmak, Akıllanma, Anacıllık, Lamacılık,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Acılanma, Acınılma, Akıllıca, Alacaklı, Alacalık, Allanmak, Anamalcı, Anıklama, Canlılık, Kanamalı, Kıllanma, Kınalama, Malcılık, Nallamak,

7 Harfli Kelimeler

Acınmak, Aklanma, Aklınca, Alacalı, Alakalı, Alınlık, Alınmak, Allamak, Allanma, Almanak, Almanca, Almancı, Amcalık, Anılmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamca, Anlamlı, Anmalık, Ilınmak, Kalımlı, Kalınca, Kalınma, Kalmalı, Kancalı, Kanlama, Kılınma, Kınlama, Laklama, Nallama,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acınma, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Akıncı, Aklama, Alacak, Alımcı, Alımlı, Alınma, Allama, Amalık, Anacık, Anacıl, Analık, Anamal, Anılık, Anılma, Anlama, Cakalı, Camlık, Ikınma, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Kalıcı, Kamacı, Kamalı, Kanama, Kancıl, Kılcal, Kılcan, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akala, Akıcı, Aklan, Akman, Alaca, Alaka, Alıcı, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Camlı, Canım, Canlı, Ilıca, Ilıma, Kalan, Kalcı, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanca, Kanlı, Kanma, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kınlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anık, Anka, Anma, Caka, Cana, Cılk, Ilık, Ilım, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Lala, Lama, Mala, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Cam, Can, Cık, Kal, Kam, Kan, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.