ANALOJİ (TDK)


1 . Benzeşim, benzeşme.
2 . dil bilgisi Örnekseme.
3 . mantık Andırış.

Analoji kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi O , altıncı harfi J , yedinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANDIRIŞ Nedir?


1 . Andırma işi, andırışma, analoji.
2 . İki şey arasında bazı noktalardaki uygunluk, benzerlik durumu, temsil: "Bir kısım insanlar yalnız vücutlarının ve yüzlerinin andırışıyla değil, ruh hâletlerini belirten bakışlarıyla da birbirlerine benziyorlar."- R. N. Güntekin.

BENZEŞ Nedir?

Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.

BENZEŞİM Nedir?


1 . Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme.
2 . matematik İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer.

BENZEŞME Nedir?


1 . Benzeşmek işi.
2 . dil bilgisi Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, dönüşme, asimilasyon: yurt-daş > yurttaş, çarşanba > çarşamba, o + bir > öbür gibi.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

ÖRNEKSEME Nedir?


1 . Örneksemek işi.
2 . dil bilgisi Bir kelime örnek tutularak başka kelimelerin yaratılması, kıyas, analoji: ""Örnekseme" sözü "mühimseme", "önemseme" sözleri örnek tutularak yapılmıştı."- .

A A J L N O İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Analoji,

4 Harfli Kelimeler

Ajan, Alan, Anal, İlan, İnal, Lain, Nail,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Alo, Ana, Ani, İla, Lan, Nal, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, İl, İn, La, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.