ANALİZ (TDK)

Çözümleme.

Analiz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z . Başı A sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

A A L N Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Analiz,

5 Harfli Kelimeler

İnzal, Nazal, Nazil,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alaz, Anal, Azil, İlan, İnal, İzan, Lain, Laza, Nail, Nazi, Niza, Zail, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Ana, Ani, Aza, İla, Lan, Laz, Nal, Naz, Zan, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Az, İl, İn, İz, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.