ANALİTİK (TDK)

Çözümlemeli.

Analitik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

ÇÖZÜMLEMELİ Nedir?

Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, çözümsel, tahlilî, analitik.

A A K L N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Analitik,

7 Harfli Kelimeler

İntikal,

6 Harfli Kelimeler

Antika, İnikat, İtalik, İtikal, Kainat, Talika,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Aklan, Alkan, Anlak, Antik, İlkin, İntak, İtila, İtina, İtlik, Kalan, Kanal, Kanat, Katil, Kilit, Kinli, Kitin, Lakin, Latin, Likit, Nakil, Nakit, Nakli, Takla, Talak, Talan, Talik, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akit, Akli, Alan, Anal, Anka, Atak, Atik, İkna, İlan, İlik, İnak, İnal, İnat, İnik, İnti, İtki, Kail, Kain, Kala, Kana, Kani, Kant, Kati, Klan, Laik, Lain, Laka, Lata, Lika, Link, Naat, Nail, Taka, Tali, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ala, Ali, Alt, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, İka, İki, İla, İlk, İni, İta, İti, Kal, Kan, Kat, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Tak, Tal, Tan, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, İl, İn, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.