ANAFORLU (TDK)

Akıntılı, cereyanlı.

Anaforlu kelimesi baş harfi A son harfi U olan bir kelime. Başında A sonunda U olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi F , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi U . Başı A sonu U olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIN Nedir?


1 . Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: "Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!"- Y. K. Beyatlı.
3 . spor Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.

AKINTI Nedir?


1 . Akma işi: "Musluğun akıntısı bir türlü kesilemedi."- .
2 . Havanın veya suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım, cereyan: "Bataklıklardan kurtulduktan sonra, akıntıyı takip ederek bir köye giriyordum."- Ö. Seyfettin.
3 . Eğiklik, eğim, meyil: "Bu damın akıntısı az gelmiş."- .
4 . Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı.
5 . Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine gereğinden çok sürülmesi ile oluşan durum.
6 . tıp (***) Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akması: "Ertesi sabah, sol kulağımda ağrı ile beraber akıntı başladı."- R. N. Güntekin.

AKINTILI Nedir?


1 . Akıntısı olan.
2 . Eğik, eğimli, meyilli.

CEREYAN Nedir?


1 . Bir yöne doğru akma, akış, akıntı: "Köprünün parmaklığına dayandı, gözlerini Haliç'in kapkara sularına, bu suların cereyanına kaptırdı."- E. E. Talu.
2 . Bir şeyin gelişme, olma durumu: "En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak."- R. H. Karay.
3 . mecaz Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket: "Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı."- C. Meriç.
4 . fizik Akım: "Elektrik cereyanı."- .

CEREYANLI Nedir?


1 . Akıntılı.
2 . Akımlı.

A A F L N O R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Anaforlu,

6 Harfli Kelimeler

Anafor, Oranla,

5 Harfli Kelimeler

Falan, Fauna, Flora, Fular, Onlar,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Alan, Alfa, Anal, Araf, Faal, Faul, Flor, Fora, Fuar, Nara, Olur, Onar, Onlu, Onur, Oral, Oran, Orun, Rulo, Ulan, Uran, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Ana, Ara, Fal, Fan, Far, Flu, Fol, Fon, Ful, Laf, Lan, Lor, Nal, Nar, Nur, Ona, Ora, Raf, Rol, Ruf, Run, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, An, Ar, Fa, La, Of, Ol, On, Ra, Uf, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.