ANADENİZBİLİM (TDK)

Anadeniz ve denizlerin fiziksel, kimyasal ve dirimbilimsel özellikleri üzerinde deneysel araştırmalar yapan bilim kolu, °oşinografi.

Anadenizbilim kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi M . Başı A sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANADENİZ Nedir?

Anakaraları birbirinden ayıran engin deniz, °umman, °okyanus.

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DENEYSEL Nedir?

Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, deneyli, tecrübi, ampirik.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DİRİMBİLİMSEL Nedir?

Dirimsel.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

A A B D E L M N N Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Anabilme, Anamnezi, Azabilme, Benzinli, Bilinmez, İdealizm, İzinname, Leninizm, Zalimane,

7 Harfli Kelimeler

Adilane, Alimane, Amabile, Anamnez, Bademli, Benizli, Bilinen, Bilinme, Binilme, Denizli, Dilinim, Dilinme, Dizemli, Dizilme, İzlenim, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Albeni, Ambale, Amenna, Amilaz, Amnezi, Analiz, Anbean, Aniden, Anilin, Azimli, Badeli, Badema, Balina, Bednam, Benzin, Biaman, Bienal, Binaen, Bizden, Dilbaz, Dizili, Dizmen, Edimli, Edinim, Elaman, İadeli, İlanen, İnanma, İnilme, İnmeli, İzinli, Ladini, Maaile, Mandal, Mendil, Menzil, Miladi, Mineli, Mizana, Naneli,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Abani, Abdal, Abide, Adale, Aleni, Alize, Alman, Amade, Anane, Anemi, Anide, Anime, Anlam, Azade, Azami, Azman, Badem, Banal, Banaz, Banma, Bazal, Bazen, Bedii, Beniz, Benli, Bilim, Bilme, Bindi, Binme, Daima, Dalan, Dalma, Damal, Damla, Debil, Deizm, Demin, Demli, Denim,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Adam, Adem, Adil, Adli, Aile, Alan, Alaz, Alem, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Anal, Anam, Anma, Anne, Azil, Azim, Azma, Bade, Badi, Bala, Bale, Bana, Bani, Baza, Bela, Beli, Bezm, Bide, Bile, Bili, Bina, Bini, Daim,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Ada, Adi, Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Aza, Bad, Bal, Ban, Baz, Bed, Bel, Ben, Bez, Bin, Biz, Dal, Dam, Daz, Dem, Dil, Din, Diz, Eda, Edi, Ela, Eza, İde, İla, İle, İma, İni, Lam, Lan, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Al, Am, An, Az, Be, De, El, Em, En, İl, İm, İn, İz, La, Le, Me, Mi, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.