ANIMSATMAK (TDK)


1 . Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, hatırlatmak.
2 . Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak, hatırlatmak.

Anımsatmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi I , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİSİ Nedir?

Herhangi bir kimse: "Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdı."- E. Bener.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATIRLATMA Nedir?

Anımsatma.

HATIRLATMAK Nedir?

Anımsatmak: "Benimseyemediği çapraşık bir dünyanın binbir dolabı içinde bunalmış genç bir öğrenciyi hatırlatıyordu."- E. İ. Benice.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

UNUTMA Nedir?

Unutmak durumu.

UYARMA Nedir?


1 . Uyarmak işi, ihtar, tembih: "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz."- Anayasa.
2 . biyoloji Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi.

UYARMAK Nedir?


1 . Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek: "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı."- F. R. Atay.
2 . Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak.
3 . biyoloji Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak.
4 . halk ağzında Öğütle yola getirmeye çalışmak.
5 . halk ağzında Uyandırmak: "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor."- H. Taner.

A A A I K M M N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Anımsatmak,

9 Harfli Kelimeler

Anımsamak, Anımsatma, Kanıtsama,

8 Harfli Kelimeler

Anımsama, Sınatmak, Tınmamak,

7 Harfli Kelimeler

Aksatma, Atanmak, Kanasta, Kanatma, Kasınma, Natamam, Sakınma, Sınamak, Sınatma, Takınma, Tanımak, Tıkanma,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akıtma, Aksama, Aksata, Atamak, Ataman, Atanma, Kanaat, Kanama, Kanata, Katana, Katman, Kınama, Maksat, Mantık, Natıka, Sanmak, Satmak, Sınaat, Sınama, Sınmak, Tanıma, Tansık, Tıkama, Tınmak,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Aksam, Aksan, Anmak, Askat, Asmak, Astım, Atama, Atmak, Atmık, Iskat, Kaman, Kanat, Kanıt, Kanma, Kasım, Kasıt, Kasma, Kasnı, Katım, Katma, Kısma, Makam, Makas, Makat, Makta, Mamak, Manas, Manat, Mantı, Masat, Mastı, Nakıs, Sakat, Sakın, Sakıt, Saman, Sanat, Sanık, Sanma,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Akma, Aman, Amma, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Asık, Asım, Askı, Asma, Atak, Atık, Atım, Atkı, Atma, Iska, Kama, Kana, Kanı, Kant, Kasa, Kast, Katı, Kına, Kısa, Kıta, Mama, Mana, Masa, Mask, Naat, Saat, Saka, Sana, Sanı, Satı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ama, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Kam, Kan, Kas, Kat, Kın, Kıt, Mas, Mat, Nam, Nas, Sak, Sam, San, Sık, Tak, Tam, Tan, Tas, Tık, Tın, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, As, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.