ANIŞTIRMAK (TDK)

Bir şeyi açıkça söylemeyip üstü kapalı anlatmak, dolaylı anlatmak, ima etmek, ihsas etmek.

Anıştırmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKÇA Nedir?

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

ANLATMA Nedir?

Anlatmak işi: "O ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ANLATMAK Nedir?


1 . Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak, bilgi vermek, izah etmek: "Gece sabaha kadar düşündüğü şeyleri babasına da anlatmak isterdi."- P. Safa.
2 . İnandırmak, ikna etmek: "Derdinizi ona anlatmak kolay değil."- .
3 . (nsz) Söylemek, nakletmek: "Sonra bir hikâye anlattı."- A. Ş. Hisar.

DOLAYLI Nedir?

Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta, endirekt.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

İHSAS Nedir?


1 . Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima.
2 . fizyoloji Duyum.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

A A I I K M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Anıştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Anıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Anırtmak, Aşırtmak, Aştırmak, Kanırtma, Tanışmak, Taşınmak, Taşırmak, Taşkıran, Tırmanış,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Anırmak, Anırtma, Arınmak, Arınmış, Arıtmak, Aşınmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atanmış, Atışmak, Işıtmak, Kanatış, Kanırma, Karaşın, Karınma, Karıntı, Karışım, Karışma, Kaşınma, Kaşıntı, Katışma, Kıranta, Kırınma, Kırışma, Kırıtma, Mıntıka, Şakırtı, Şımarık, Takınma, Takışma, Tanımak, Tanışık, Tanışma, Taranış, Taşımak, Taşınır, Taşınma,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Anırış, Anırma, Anırtı, Arantı, Aratış, Arınış, Arınma, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşınım, Aşınma, Aşıntı, Aşırma, Aşırtı, Atanış, Atışma, Ikınma, Iramak, Irktaş, Işımak, Işıtma, Kantar, Karıma, Karşın, Karşıt, Kaşıma, Katman, Katran, Kınama, Kıraat, Mantar, Mantık, Maşrık, Matrak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Aktar, Aktaş, Anmak, Arkıt, Arşın, Artık, Artım, Artın, Artış, Artma, Aşırı, Aşkın, Aşmak, Atmak, Atmık, Irama, Irmak, Işıma, Işkın, Iştır, Kaman, Kamış, Kanat, Kanış, Kanıt, Kanma, Karın, Karış, Karma, Karşı, Kaşan, Kaşar, Katar, Katım, Katır,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akım, Akın, Akış, Akma, Aman, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Irak, Işık, Işın, Işkı, Itır, Kama, Kana, Kanı, Kant, Kara, Karı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kat, Kın, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Nam, Nar, Ram, Şak, Şan, Şat, Şık, Tak, Tam, Tan, Tar, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.