ANIŞTIRMA (TDK)


1 . Anıştırmak işi.
2 . edebiyat Telmih.

Anıştırma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı A sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANIŞTIRMAK Nedir?

Bir şeyi açıkça söylemeyip üstü kapalı anlatmak, dolaylı anlatmak, ima etmek, ihsas etmek.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

TELMİH Nedir?


1 . Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe: "İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın."- E. E. Talu.
2 . edebiyat Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma.

A A I I M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Anıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Tırmanış,

7 Harfli Kelimeler

Anırtma, Arınmış, Aşırtma, Aştırma, Atanmış, Tanışma, Taranış, Taşınır, Taşınma, Taşırma,

6 Harfli Kelimeler

Anırış, Anırma, Anırtı, Arantı, Aratış, Arınış, Arınma, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Aşınım, Aşınma, Aşıntı, Aşırma, Aşırtı, Atanış, Atışma, Işıtma, Mantar, Tanıma, Taşıma,

5 Harfli Kelimeler

Arşın, Artım, Artın, Artış, Artma, Aşırı, Irama, Işıma, Iştır, Manat, Mantı, Martı, Natır, Şaman, Şamar, Şatır, Tanım, Tanış, Tanrı, Taraş, Tarım, Taşım, Taşma, Taşra, Tımar, Tınma, Tıraş, Tranş,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anıt, Anma, Arış, Arma, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atım, Atış, Atma, Işın, Itır, Maaş, Mana, Marn, Marş, Mart, Maşa, Naaş, Naat, Nara, Rant, Şama, Şart, Şıra, Taam, Tanı, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Ira, Maş, Mat, Nam, Nar, Ram, Şan, Şat, Tam, Tan, Tar, Taş, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.