AMORTİSÖR (TDK)


1 . Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen.
2 . Bu düzeni kuran öge, cihaz, yumuşatmalık.

Amortisör kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi S , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi R . Başı A sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

GEREKSİZ Nedir?


1 . Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz.
2 . zarf Boş yere.

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

GİDERME Nedir?

Gidermek işi.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

KURAN Nedir?

İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammet'e gönderilen Tanrı buyruklarını içeren, Müslümanlığın temel kitabı, °Kelamıkadim, °Mushaf.

MOTORLU Nedir?

Motorla çalışan: "Fethi Bey'in çift kanatlı, tek motorlu uçağı ile uçuşunu izledik."- N. Cumalı.

SALLANTI Nedir?


1 . Sallanma işi: "Üç buçuk senedir ben bu sallantıya şahit oldum."- P. Safa.
2 . mecaz Sürüncemede bırakma, savsaklama.

SARSINTI Nedir?


1 . Sarsılma işi, birden sallanma: "Bu sarsıntı ile başından fırlayıp yerde tekerlenen kasketini kovaladı, tekrar başına geçirdi."- H. Taner.
2 . Titreme, titreyiş: "Başını sırasının üstüne saklamış, omuzları hafif sarsıntılarla titriyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Deprem.
4 . Deprem sırasındaki yer hareketlerinin her biri: "İkinci sarsıntıda evlerin tümü yıkıldı."- .
5 . mecaz Bir kişi, toplum, kurum veya kuruluşun dengesini etkileyen, beklenmedik olumsuz değişiklik: "Bu olgunluğa erişen toplumlar ise her türlü sarsıntıları en az zararla atlatırlar."- N. Cumalı.
6 . ruh bilimi Canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan durum, sadme, travma.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YAYLA Nedir?


1 . Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato: "Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür."- M. Ş. Esendal.
2 . Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

YUMUŞ Nedir?

İş, hizmet buyruğu.

YUMUŞATMA Nedir?


1 . Yumuşatmak işi.
2 . spor Yoğun alıştırmalardan sonra bir kası hiçbir gerginlik veya kasılma bırakmadan dinlendirme.

YUMUŞATMALIK Nedir?

Amortisör.

A M O R R S T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Amortisör,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Martir, Mastor, Matris, Mostra, Motris, Otarsi,

5 Harfli Kelimeler

Masör, Miras, Mirat, Mitos, Ortam, Rötar, Satir, Sirmo, Sirto, Sorit, Sorma, Sorti, Tamir, Tomar,

4 Harfli Kelimeler

Amir, Amit, Amor, Aort, Asit, Asri, Atom, İmar, İrat, İsot, Mars, Mart, Miat, Mira, Miso, Mors, Orsa, Orta, Rami, Rast, Rota, Sair, Sami, Sari, Sima, Soma, Star, Stor, Tras, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Art, Asi, Ast, Ati, İma, İrs, İsa, İta, Mai, Mas, Mat, Mir, Mis, Mit, Mor, Oma, Ora, Örs, Ram, Rom, Rot, Sam, Sim, Sit, Som, Sör, Tam, Tar, Tas, Tim, Tor, Tos, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, At, İm, İs, İt, Mi, Om, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.