AMİYANE (TDK)


1 . Kibarca olmayan, bayağı: "Hem, bu çeşit amiyane işler diplomatın nesine?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Sıradan: "Kupkuru bir ad hem de satılmış gibi pek amiyane bir ad."- H. F. Ozansoy.

Amiyane kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi E . Başı A sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMİYANE Nedir?


1 . Kibarca olmayan, bayağı: "Hem, bu çeşit amiyane işler diplomatın nesine?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Sıradan: "Kupkuru bir ad hem de satılmış gibi pek amiyane bir ad."- H. F. Ozansoy.

BAYAĞI Nedir?


1 . Aşağılık, pespaye: "Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi."- Ö. Seyfettin.
2 . Basit, adi, sıradan, amiyane, banal: "Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum."- P. Safa.
3 . zarf (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta: "Bayağı kanacak gibi oldum."- .
4 . zarf Gerçekten: "Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna."- S. F. Abasıyanık. "Çapkınlığı, çok iğrenç ve bayağı çapkınlık."- M. Yesari.
5 . zarf Oldukça, epey.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

DİPLOMA Nedir?

Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname: "Hukuktan diplomamı alınca bana mühim bir memuriyet buldu."- Ö. Seyfettin.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİBARCA Nedir?

Kibar bir insana yakışacak biçimde, kibarcasına: "Otobüse binmeden önce şoförün ehliyeti var mı, yok mu, kibarca sorun."- B. R. Eyuboğlu.

NESİ Nedir?


1 . Akrabası mı, yakını mı?: "Ali, Ahmet'in nesidir?"- .
2 . Hangi yönü, hangi tarafı?: "Bunun nesi iyi?"- H. Taner.

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SIRADAN Nedir?

Herhangi bir, bayağı, alelade: "Bu kabil angaryalar sıradan bir memurun yaşamına hiç değilse bir renk ve canlılık katabilir."- H. Taner.

A A E M N Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Amiyane,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Enayi, Mania, Mayna, Meyan, Yaman, Yanma, Yemin,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amin, Anam, Anma, Ayan, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Eman, Emay, Emin, Enam, İane, İman, İnam, İnme, Main, Mana, Mani, Maya, Mayi, Meni, Mine, Name, Nema, Niye, Yama, Yani, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ani, Aya, Ayn, İma, İye, Mai, Men, Mey, Nam, Nem, Ney, Nim, Yan, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ay, Em, En, Ey, İm, İn, Me, Mi, Ne, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.