AMİRALBATTI (TDK)

Kareli kağıtlar üzerine tarafların birbirine göstermeden işaretledikleri gemilerin bulunup batırılması kuralına dayalı oyun.

Amiralbattı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi B , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi T , onbirinci harfi I . Başı A sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DAYALI Nedir?


1 . Dayanmış olan.
2 . İlgili, dair, müstenit, mebni: "Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz."- Anayasa.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

İŞAR Nedir?

Yazı ile bildirme.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

KAĞIT Nedir?


1 . Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak: "Yazı kâğıdı. Duvar kâğıdı. Sigara kâğıdı."- .
2 . sıfat Bu yapraktan yapılmış: "Gece hafif rüzgârlarla sallanan kâğıt fenerlerin aydınlığında dans edilir."- A. Haşim.
3 . Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere: "Belediye kâtibine bir kâğıt götürmüştü, dönerken kasabın çırağına rast geldi."- M. Ş. Esendal.
4 . Yazılı sınav kâğıdı.
5 . İskambil kâğıdı.
6 . Belge ve doküman: "... hâkim kararı olmadıkça ... kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz."- Anayasa.
7 . Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet.
8 . Menkul kıymetler.
9 . halk ağzında Kâğıt para: "Kalkıp cevabını veriyor; bilirse ne âlâ, beş bin kâğıdı cepledi demektir."- A. İlhan.

KARELİ Nedir?

Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan, damalı, satrançlı: "Oğlanlar, alacalı bulacalı, kareli gömlekler giymişlerdi."- H. Taner.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

A A A B I L M R T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Abartılma, Abartmalı,

8 Harfli Kelimeler

Aratılma, Tabiatlı, Tartılma,

7 Harfli Kelimeler

Abartma, Arabalı, Arılama, Atlatma, Attırma, Batırma, Iralama, Talimar, Talimat, Tamirat, Taratma,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abrama, Alarma, Albatr, Amiral, Aratma, Arıtma, Armalı, Atılma, Atlama, Balama, Balata, Barata, Barlam, Battal, İmalat, Lambri, Maraba, Matara, Matbaa, Mitral, Rabıta, Tabaat, Tabiat, Taraba, Taralı, Tarama, Tartıl, Tartım, Tartma, Tatarı, Timbal,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Alarm, Ambar, Araba, Arabi, Arama, Arami, Artım, Artma, Atama, Atari, Balar, Balat, Balta, Barit, Batar, Batıl, Batma, Bilar, Iltar, Irama, İmalı, İmbat, İtaat, Lamba, Mabat, Maral, Martı, Matla, Milat, Mirat, Rabıt, Tabir, Tabla, Talim, Tamir, Tarım, Tarla, Tartı, Tatar,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Abra, Alım, Alim, Alma, Altı, Amal, Amil, Amir, Amit, Arlı, Arma, Artı, Atıl, Atım, Atlı, Atma, Bala, Bara, Barı, Bari, Batı, Bati, Biat, Bira, Brit, Itri, İbra, İlam, İlmı, İmal, İmar, İmla, İrat, Lama, Lata, Lira, Mail,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ama, Ara, Arı, Ari, Art, Ata, Ati, Bal, Bar, Bat, Bir, Bit, Ira, İla, İma, İta, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Mil, Mir, Mit, Rab, Ram, Tab, Tal, Tam, Tar, Tat, Tır, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ar, At, İl, İm, İt, La, Mi, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.