AMİPLER (TDK)

Bir hücreli hayvanların kök bacaklılar sınıfına giren bir takımı.

Amipler kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi P , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi R . Başı A sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

BACAKLI Nedir?


1 . Bacağı olan.
2 . Bacakları uzun olan, uzun boylu.
3 . isim, eskimiş Felemenk altını.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A E L M P R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Amipler,

6 Harfli Kelimeler

Apreli,

5 Harfli Kelimeler

Amper, Ampir, April, Email, İmale, Lepra, Maile, Perma, Permi, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amip, Amir, Apel, Apre, Elim, Elma, Emir, Eril, Erim, İare, İlam, İlme, İmal, İmar, İmla, İrap, Lame, Larp, Lime, Lira, Mail, Mali, Meal, Mera, Meri, Mira, Pare, Peri, Pire, Prim, Rami, Ramp, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Alp, Ari, Arp, Ela, İla, İle, İma, Lam, Lap, Lep, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mir, Pal, Pil, Pim, Pir, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, El, Em, Er, İl, İm, İp, La, Le, Me, Mi, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.