AMENNA (TDK)

"Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık" anlamlarında bir onaylama sözü: "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler."- M. Ş. Esendal.

Amenna kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi N , altıncı harfi A . Başı A sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMENNA Nedir?

"Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık" anlamlarında bir onaylama sözü: "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler."- M. Ş. Esendal.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DAMA Nedir?

Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy.

DAMAR Nedir?


1 . Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: "Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu."- P. Safa.
2 . Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
3 . Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: "Zengin bir altın damarı."- .
4 . mecaz Soy, yaradılış.
5 . mecaz Huy, mizaç: "Cimrilik damarı. Şairlik damarı."- .
6 . bitki bilimi İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
7 . hayvan bilimi Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

DİYECEK Nedir?

Söylenecek söz.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

MUKADDER Nedir?

Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan: "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler."- M. Ş. Esendal.

ONAYLAMA Nedir?

Onaylamak işi, tasdik, konfirmasyon, sertifikasyon.

A A E M N N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Amenna,

5 Harfli Kelimeler

Anane, Manen,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anma, Anne, Eman, Enam, Mana, Name, Nane, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Men, Nam, Nan, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Em, En, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.