AMELE (TDK)

Gündelikle çalışan işçi, emekçi: "Tuğla harmanındaki ameleler etrafı aradılar."- S. F. Abasıyanık.

Amele kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi E , dördüncü harfi L , beşinci harfi E . Başı A sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMEL Nedir?


1 . Yapılan iş, edim, fiil.
2 . din b. (***) Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.
3 . mecaz İshal.

AMELE Nedir?

Gündelikle çalışan işçi, emekçi: "Tuğla harmanındaki ameleler etrafı aradılar."- S. F. Abasıyanık.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

EMEK Nedir?


1 . Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü: "Ücret emeğin karşılığıdır."- Anayasa.
2 . Uzun ve yorucu, özenli çalışma: "Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir."- H. C. Yalçın.
3 . toplum bilimi İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

EMEKÇİ Nedir?


1 . Geçimini yaptığı işlerle sağlayan kimse, amele: "Çocukluğundan başlayarak emekçilerle, sokaktakilerle düşüp kalkmıştı."- H. Taner.
2 . Geçimini, emeğini sermayeciye satarak sağlayan kimse, proleter: "Bildiği veya öğrendiği, asıl çalışmalarını emekçilerin arasında değil, orduda yapmayı sevdikleri idi."- T. Buğra.

ETRAF Nedir?


1 . Yanlar, taraflar: "Her vakit oturdukları büyücek masanın etrafına yerleştiler."- P. Safa.
2 . Çevre: "Meçhul kadın korka korka etrafına bakındı."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit: "Ama derdini etrafına anlatamıyordu işte."- S. Ayverdi.

GÜNDELİK Nedir?


1 . Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye: "Hayat pahalılığı arttıkça işçi gündeliklerine yeni zam istekleri gelecek."- F. R. Atay.
2 . Günlük iş: "Onca hayhuy arasında, gündeliğin olağan mucizelerini iyiden iyiye unutmuştu."- M. Mungan.
3 . sıfat Her günkü, yevmi: "Her evde olduğu gibi gündelik yaşantısı boyunca kimse bunları fark etmezdi."- A. İlhan.
4 . sıfat Her gün yayımlanan, her gün çıkan: "Birkaç ay sonra Türkiye'de ilk gündelik spor gazetesini çıkarıyordu."- H. Taner.

HARMAN Nedir?


1 . Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
2 . Bu işin yapıldığı yer veya mevsim: "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor."- R. N. Güntekin.
3 . Birçok çeşitten birer parça alıp yeni birleşim oluşturma işi: "Çay harmanı. Tütün harmanı."- .
4 . Selüloz açılması aşamasından başlayıp kâğıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kâğıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

A E E L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Amele,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Amel, Elem, Elma, Emel, Lame, Meal,

3 Harfli Kelimeler

Ela, Lam, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, El, Em, La, Le, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.