AMATÖRCE (TDK)


1 . Amatör gibi.
2 . zarf (amatö'rce) Amatörün yapabileceği bir biçimde.

Amatörce kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi A , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı A sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMATÖR Nedir?


1 . Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan (kimse), profesyonel karşıtı.
2 . Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapmaya hevesli, meraklı: "Bu, çok ucuz bir amatör ressam tüzüğüdür."- H. Taner.
3 . Acemi.
4 . alay yollu Beceriksiz.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A C E M R T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Amatörce,

6 Harfli Kelimeler

Amatör, Cemaat, Cömert, Macera,

5 Harfli Kelimeler

Artma, Carta, Macar, Mecra, Örtme,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acem, Amca, Arma, Atma, Cart, Erat, Mart, Mera, Mert, Meta, Örme, Ötme, Ötre, Raca, Rate, Taam, Tema, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ama, Ara, Art, Ata, Ate, Cam, Car, Cem, Cer, Cet, Mat, Met, Öte, Ram, Ret, Tam, Tar, Tem, Ter, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, At, Ce, Em, Er, Et, Me, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.