AMANSIZ (TDK)

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı: "Osmanlı hâkimiyetinden sonra, Sırplarla Avusturyalılar arasında amansız bir mücadele başlamıştır."- F. R. Atay.

Amansız kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi M , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı A sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMA Nedir?


1 . Acımak işi.
2 . Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar.

ACIMASIZ Nedir?


1 . Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu."- S. İleri.
2 . zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı.

AMAN Nedir?


1 . (ama:n) Yardım istenildiğini anlatan bir söz: "Aman Allah'ım!"- .
2 . Bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz: "Aman, bir daha yapmam!"- .
3 . Usanç ve öfke anlatan bir söz: "Aman bırak beni! Aman, bu laflardan da bıktık!"- .
4 . Rica anlatan bir söz: "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."- S. F. Abasıyanık.
5 . Dikkat çekmek için kullanılan bir söz: "Aman, çocuğa iyi bakın!"- .
6 . Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir: "Aman da ne güzel şey!"- .
7 . Şaşma anlatan bir söz: "Aman efendim, bana öyle şeyler söyledi ki donakaldım."- .

AMANSIZ Nedir?

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı: "Osmanlı hâkimiyetinden sonra, Sırplarla Avusturyalılar arasında amansız bir mücadele başlamıştır."- F. R. Atay.

AVUSTURYALI Nedir?

Avusturya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

KIYICI Nedir?


1 . Kıyma işini yapan kimse: "Tütün kıyıcısı."- .
2 . sıfat Gaddar. kıyıcı (II) isim, eskimiş Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kimse.

MÜCADELE Nedir?


1 . Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çalışma, savaş.
2 . Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım: "Bu İslam merkezinde içten içe bir yığın mücadele vardı."- A. H. Tanpınar.

SIRP Nedir?

Yugoslavya'nın Sırbistan bölgesinde yaşayan Slavların güney kolundan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A A I M N S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Amansız, Manasız,

6 Harfli Kelimeler

Anasız, Sınama,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Azman, Manas, Namaz, Nazım, Saman, Sanma, Sazan, Sınma, Sızma, Zaman,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anız, Anma, Asım, Asma, Azma, Mana, Masa, Mazı, Sana, Sanı, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Aza, Azı, Mas, Nam, Nas, Naz, Sam, San, Saz, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.