ALTYAZILAYICI (TDK)


1 - Bir filmin altyazılarını basan aygıt.
2 - Altyazıları hazırlayan görevli.

Altyazılayıcı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Y , onbirinci harfi I , onikinci harfi C , onüçüncü harfi I . Başı A sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTYAZI Nedir?

Sinema ve televizyonda yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını, çeviri olarak görüntünün altında veren yazı.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

A A A C I I I L L T Y Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yalayıcı, Yalıtıcı,

7 Harfli Kelimeler

Alacalı, Altayca, Cızıltı, Yaylacı,

6 Harfli Kelimeler

Alaycı, Alaylı, Altılı, Ayıltı, Azatlı, Latalı, Tazıcı, Yatılı, Yayılı, Yazıcı, Yazıla, Yazılı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alaca, Alaza, Alıcı, Altız, Altlı, Atıcı, Atılı, Ayıcı, Azılı, Cazlı, Cılız, Ilıca, Lazca, Talaz, Yalaz, Yalız, Yatay, Yayla, Yaylı, Yazıt,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alaz, Allı, Altı, Atıl, Atlı, Ayal, Ayaz, Ayıt, Ayla, Aylı, Azat, Azca, Lala, Lata, Laza, Taya, Tazı, Yalı, Yatı, Yaya, Yazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alt, Ata, Aya, Ayı, Aza, Azı, Caz, Cız, Lal, Laz, Tal, Tay, Yal, Yat, Yay, Yaz, Yıl, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Al, At, Ay, Az, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.