ALTSINIF (TDK)

Bir sınıf içinden ayrılan ikinci derecedeki sınıf.

Altsınıf kelimesi baş harfi A son harfi F olan bir kelime. Başında A sonunda F olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi F . Başı A sonu F olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İKİNCİ Nedir?


1 . İki sayısının sıra sıfatı.
2 . Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: "Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı."- H. Taner.
3 . Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: "Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Yeni, bir başka.
5 . isim Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: "İhtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler... İkincisini de öldürmeye kalktılar."- R. N. Güntekin.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A F I I L N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Altınsı, Salıntı,

6 Harfli Kelimeler

Alıntı, Anıtlı, Anıtsı, Asıltı, Asıntı, Istıfa,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Antlı, Asılı, Atılı, Fasıl, Faslı, Nasıl, Nısıf, Sanlı, Satın, Sıfat, Sınıf, Tıfıl,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Altı, Anıt, Asıl, Atıf, Atıl, Atlı, Isıl, Isın, Salı, Salt, Sanı, Satı, Sıla, Tanı, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Alt, Anı, Ant, Ası, Ast, Fal, Fan, Fas, Isı, Laf, Lan, Nal, Nas, Saf, Sal, San, Tal, Tan, Tas, Tın, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, An, As, At, Fa, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.