ALTMIŞLIK (TDK)


1 . İçinde altmış tane bulunan: "Altmışlık bir paket."- .
2 . Altmış yaşında olan veya görünen.

Altmışlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTMIŞ Nedir?


1 . Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 60, LX rakamlarının adı.
3 . sıfat Altı kere on, elli dokuzdan bir artık.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PAKET Nedir?


1 - İçinde bir ya da birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak hazırlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne.
2 - Yiyecek, ilaç gibi şeylerin kâğıda sarılarak ya da bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş belli bir miktarı.
3 - Genellikle soyut herhangi bir şey için o konuda alınmış kararların önerilerin tümü.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAŞINDA Nedir?

bir yaşında: "Çocuk daha yaşında değil."- .

A I I K L L M T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Altmışlık,

8 Harfli Kelimeler

Taşımlık,

7 Harfli Kelimeler

Altılık, Atımlık, Ilıtmak, Işıtmak, Kalımlı, Kalıtım, Kamışlı, Katılım, Katılış, Takılış, Taşıllı, Tıkılma, Tıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Akıtış, Alımlı, Alışık, Alışkı, Altılı, Altlık, Altmış, Aşıklı, Atılım, Atılış, Atkılı, Ilımak, Ilıtma, Işılak, Işımak, Işıtma, Matlık, Şıllık, Takılı, Talkım, Tamlık, Taşlık, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Alkış, Allık, Altık, Altlı, Aşılı, Aşlık, Atılı, Atmık, Ilıma, Işıma, Itlak, Kalım, Kalış, Kalıt, Kamış, Kaşlı, Katım, Katlı, Kılış, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kışla, Kıtal, Takım, Taşıl, Taşım, Taşlı, Tıkım, Tıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Alık, Alım, Alış, Allı, Altı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Katı, Kıta, Malt, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Aşı, Aşk, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kıl, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Mal, Maş, Mat, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tam, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.