ALTMIŞINCI (TDK)

Altmış sıfatının sıra bildiren biçimi, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen.

Altmışıncı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı A sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTMIŞ Nedir?


1 . Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 60, LX rakamlarının adı.
3 . sıfat Altı kere on, elli dokuzdan bir artık.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUZ Nedir?


1 . Sekizden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekizden bir artık.

DOKUZUNCU Nedir?

Dokuz sayısının sıra sıfatı, sırada sekizinciden sonra gelen.

ELLİ Nedir?


1 . Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 50, L rakamlarının adı.
3 . sıfat Beş kere on, kırk dokuzdan bir artık. elli (II) sıfat Eli olan: "Bu kocaman elli, muhteşem babadan bile korkmuyordu."- S. F. Abasıyanık.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

A C I I I L M N T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Altmışıncı,

8 Harfli Kelimeler

Atılımcı,

7 Harfli Kelimeler

Altıncı, Mantıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acınış, Acıtış, Alımcı, Alınış, Alıntı, Altmış, Anılış, Anıtlı, Aşınım, Aşıntı, Atılım, Atılış, Atımcı, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, Işıltı, Işınım, Işınlı, Işıntı, Işıtım, Işıtma,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Altın, Antlı, Aşıcı, Aşılı, Atıcı, Atılı, Camlı, Canım, Canlı, Ilıca, Ilıma, Işıma, Malcı, Mantı, Namlı, Şanlı, Tanım, Tanış, Taşıl, Taşım, Taşlı, Tınma,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alın, Alış, Altı, Anıt, Aşım, Aşıt, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Ilım, Işıl, Işın, Malt, Tanı, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alt, Anı, Ant, Aşı, Cam, Can, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Şal, Şan, Şat, Tal, Tam, Tan, Taş, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.