ALTGEÇİT (TDK)

Trafik akışını kesmemek için başka bir yolun altından geçirilen yol.

Altgeçit kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı A sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

KESME Nedir?


1 . Kesmek işi.
2 . Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
3 . sıfat Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
4 . sıfat Kesin, değişmez, maktu: "Kesme fiyat."- .
5 . dil bilgisi Kesme işareti.
6 . edebiyat Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
7 . bitki bilimi Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli,
5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
8 . matematik Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
9 . sinema, TV (***) İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum.
10 . eskimiş Lokum.

TRAFİK Nedir?


1 . Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer.
2 . Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü: "Trafik, Bankalar Caddesi'nin ağzından Taksim doğrultusuna aralıksız boşalıyor."- A. İlhan.
3 . Yoğunluk: "Telefon trafiği."- .
4 . mecaz Önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi.

A E G L T T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Atlet, Çelgi, Etçil, Gaile, Geçit, İlgeç, Tatil, Teali, Teati,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alet, Atel, Çile, Çita, Elçi, Elit, Elti, Etçi, Etil, Etli, Gale, Gali, İçel, İlaç, İlçe, İlga, İtçe, Liet, Liga, Tali, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Alg, Ali, Alt, Ate, Ati, Çal, Çat, Çil, Çit, Ela, Eti, Geç, İla, İle, İta, Lig, Taç, Tal, Tat, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, At, Çe, El, Et, Ge, İç, İl, İt, La, Le, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.