ALTFAMİLYA (TDK)

Bir familyanın içinden ayrılan ikinci derecede bir familya, alttür.

Altfamilya kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi A . Başı A sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTTÜR Nedir?

Bir tür içinden ayrılan ikinci derecedeki tür, altfamilya.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İKİNCİ Nedir?


1 . İki sayısının sıra sıfatı.
2 . Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: "Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı."- H. Taner.
3 . Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: "Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Yeni, bir başka.
5 . isim Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: "İhtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler... İkincisini de öldürmeye kalktılar."- R. N. Güntekin.

A A A F L L M T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Altlama, Familya, Laflama, Malatya, Taylama, Yalatma,

6 Harfli Kelimeler

Allama, Atlama, Aylama, İmalat, Malafa, Yalama,

5 Harfli Kelimeler

Atama, Falya, Fiyat, Flama, İtlaf, Latif, Mafya, Malya, Matla, Milat, Talil, Talim, Tayfa, Yafta, Yatma,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Afat, Alay, Alfa, Alil, Alim, Alma, Amal, Amfi, Amil, Amit, Atma, Ayal, Ayla, Ayma, Faal, Fail, Film, Flit, İfta, İlam, İlla, İmal, İmla, İtfa, Lala, Lama, Lata, Lift, Mail, Mala, Mali, Malt, Maya, Mayi, Miat, Taam, Tali, Taya, Tayf,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ala, Ali, Alt, Ama, Ata, Ati, Aya, Fal, Fay, Fil, Fit, İfa, İla, İma, İta, Laf, Lal, Lam, Lif, Lim, Mai, Mal, Mat, Mil, Mit, Tal, Tam, Tay, Tim, Yal, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Am, At, Ay, Fa, İl, İm, İt, La, Mi, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.