ALTAYİSTİK (TDK)

Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı.

Altayistik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

JAPON Nedir?

Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

KORELİ Nedir?

Kore halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

MANÇU Nedir?

Mançurya halkından olan kimse.

MOĞOL Nedir?

Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

A A K L S T T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Altayistik,

8 Harfli Kelimeler

Altayist,

7 Harfli Kelimeler

Akliyat, İktisat, İltisak, İtaatli, İttisal, Liyakat, Saatlik, Silikat, Siyakat, Siyatik, Takatli,

6 Harfli Kelimeler

Asilik, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtikat, İtiyat, Kalsit, Lastik, Saatli, Saykal, Statik, Taklit, Taksit, Takyit, Talika, Taslak, Tatsal, Taylak, Yaltak,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Askat, Astat, Astik, Atlas, Aylak, İtaat, İtila, İtlik, Kalas, Kalay, Kalya, Kasti, Katil, Kilis, Kilit, Kilsi, Laski, Lasta, Likit, Saika, Sakal, Sakat, Sakil, Sakit, Salak, Salat, Salik, Salta, Salya, Silik, Silki, Sitil, Siyak, Skala, Slayt, Takas, Takat, Takla, Taksa,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alay, Asal, Asil, Asit, Asla, Asli, Asya, Atak, Atik, Ayak, Ayal, Ayla, İlik, İsal, İsli, İtki, Kail, Kala, Kasa, Kast, Kati, Kaya, Kils, Kist, Klas, Laik, Laka, Lata, Lika, Saat, Saik, Saka, Saki, Sala, Salt,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Aks, Ala, Ali, Alt, Asa, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, Aya, İka, İki, İla, İlk, İsa, İta, İti, İyi, Kal, Kas, Kat, Kay, Kil, Kit, Lak, Sak, Sal, Say, Sik, Sit, Ski, Tak, Tal, Tas, Tat, Tay, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, Ay, İl, İs, İt, Ki, La, Si, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.