ALTINTOP (TDK)


1 . Greyfurt.
2 . İki çeneklilerden, uzun dikenli ve kürecikler hâlinde çiçekleri olan bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides).

Altıntop kelimesi baş harfi A son harfi P olan bir kelime. Başında A sonunda P olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi O , sekizinci harfi P . Başı A sonu P olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

DİKENLİ Nedir?


1 . Dikenli olan: "Dikenli çiçek."- .
2 . Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): "Dikenli tarla."- .
3 . mecaz Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren: "Corielanus, Shakespeare'in gerek oynanması gerek yorumu en güç, en dikenli yapıtlarından biridir."- H. Taner.

KAKTÜS Nedir?

Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus).

KÜRE Nedir?

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. küre (I) isim, matematik Arapça kure
1 . Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.
2 . Yeryüzü, dünya: "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜRECİK Nedir?

Küçük küre.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A I L N O P T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Altıntop, Toplantı,

6 Harfli Kelimeler

Potalı, Toptan,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Antlı, Lapon, Palto, Plato, Polat, Tanıt, Tapon, Tatlı, Tonla, Topal, Topla, Total,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Altı, Alto, Anıt, Anot, Atıl, Atlı, Atol, Lota, Nato, Nota, Olta, Onat, Opal, Pano, Plan, Pota, Tanı, Tapı, Tıpa,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alp, Alt, Anı, Ant, Lan, Lap, Lop, Lot, Nal, Not, Ona, Pal, Pat, Pıt, Pot, Tal, Tan, Tat, Tın, Tıp, Tol, Ton, Top,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, At, La, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.