ALTIKARDEŞ (TDK)

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

Altıkardeş kelimesi baş harfi A son harfi Ş olan bir kelime. Başında A sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş . Başı A sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKAYI Nedir?

Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup Yıldızı'nı bulmada kullanılan takımyıldız, Yedigir, Dübbüekber.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KUZEY Nedir?


1 . Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.
2 . Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer: "Zonguldak Ankara'nın kuzeyindedir."- .
3 . denizcilik Yıldız.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKIMYILDIZ Nedir?

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

ZATÜLKÜRSİ Nedir?

Altıkardeş.

A A D E I K L R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Altıkardeş,

8 Harfli Kelimeler

Daraltış, Daraşlık, Katedral,

7 Harfli Kelimeler

Adaşlık, Aktarış, Aldatış, Altışar, Daralış, Daraltı, Karaltı, Kartela, Kaşarlı, Lakerda, Taraklı, Taşaklı, Taşralı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalet, Akaret, Akdarı, Araklı, Aralık, Aratış, Arkalı, Aşerat, Aşkale, Atalık, Darlık, Dışrak, Edatlı, Irktaş, Kadrat, Karalı, Karate, Kardeş, Karşıt, Kartal, Kartel, Kartlı, Kerata, Kılade, Kıraat, Şalter, Şarklı, Şartlı, Taralı, Taşlık,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adale, Adalı, Adeta, Aktar, Aktaş, Alkış, Altık, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Artış, Aşlık, Ataşe, Dalak, Dalaş, Dalış, Daraş, Dekar, Delta, Dılak, Edalı, Eşkal, Iltar, Itlak, Kadar, Kader, Kalış, Kalıt, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Katar, Katır, Katlı, Katre, Ketal,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adaş, Adet, Adıl, Adlı, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Aldı, Alet, Alık, Alış, Altı, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arşe, Artı, Aşar, Aşık, Aşıt, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Dara, Darı, Dart, Data, Delk, Derk,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ate, Dal, Dar, Dek, Dış, Eda, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kel, Ker, Keş, Ket, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Leş, Ret, Şad,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Aş, At, De, Ek, El, Er, Eş, Et, Ke, La, Le, Ra, Re, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.