ALTIGEN (TDK)


1 . Altı kenarlı çokgen, müseddes.
2 . sıfat Bu biçimde olan.

Altıgen kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi G , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı A sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇOKGEN Nedir?

Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon.

KENARLI Nedir?


1 . Herhangi bir biçimde kenarı olan: "Kadınlar ise beyaz elbiseler, geniş kenarlı hasır şapkalar giymişlerdi."- H. Taner.
2 . Kenarı süslü, işlenmiş.

MÜSEDDES Nedir?


1 . Altıgen.
2 . edebiyat Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşmuş nazım biçimi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A E G I L N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Altıgen,

5 Harfli Kelimeler

Algın, Altın, Antlı, Lanet,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Alet, Algı, Alın, Altı, Anıt, Atel, Atıl, Atlı, Elan, Gale, Gına, Nale, Tane, Tanı, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Alt, Anı, Ant, Ate, Ela, Gen, Lan, Nal, Net, Tal, Tan, Tel, Ten, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, At, El, En, Et, Ge, La, Le, Ne, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.