ALLIK (TDK)


1 . Al olma durumu: "Yanaklarının allığından kinaye, ona alyanak lakabını takmışlar."- S. M. Alus.
2 . Kadınların süs için yanaklarına sürdükleri al boya.

Allık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K . Başı A sonu K olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALLI Nedir?

Üzerinde al renk bulunan: "Allı basma."- .

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KİNAYE Nedir?


1 . Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz: "Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz: "Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . edebiyat Sözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı.

LAKA Nedir?

Lak. laka isim İtalyanca lacca Yol üzerinde oluşan çukur.

YANAK Nedir?


1 . Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü: "Dedim dilber yanakların kızarmış / Dedi çiçek taktım gül yarasıdır."- Âşık Ömer.
2 . Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi.

A I K L L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Allık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Allı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Kal, Kıl, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.